Program

Anmälan till våra aktiviteter är bindande och ska som regel betalas i förväg. Många aktiviteter är subventionerade för våra medlemmar. Kom ihåg att ange om du är överkänslig mot någon mat. Om du får för förhinder måste du avanmäla dig senast 7 dagar innan aktiviteten om inte annat anges, annars får du betala för aktiviteten även om du inte kommer. Det beror på att föreningen annars får stå för hela kostnaden. Astma- och Allergiföreningen betalar inte tillbaka anmälningsavgiften om du uteblir från aktiviteten.

hösten 2019

familjestödsgrupp

För föräldrar till barn med allergi, astma eller annan överkänslighet kan vardagen ibland kännas övermäktig. Att alltid behöva ligga steget före och aktivt uppmärksamma omgivningen på barnets osynliga funktionsnedsättning kan vara väldigt psykiskt påfrestande. Man kan få höra att man är gnällig, besvärlig och överbeskyddande.

Då kan det vara ett stort stöd att träffa andra föräldrar i samma situation – och delta i en grupp där man fritt kan diskutera erfarenheter, erbjuda varandra stöd och utbyta kunskap.

Vi planerar att starta en familjestödsgrupp i Ängelholm eller tillsammans med lokalföreningarna i Helsingborg och Höganäs. I gruppen kommer vi överens om dag och tid som passar att träffas.

Välkommen att höra av dig om du vill delta. Du kan ha barn som nyligen fått diagnos eller haft det länge. I gruppen tar vi tillvara på varandras erfarenheter.

Intresserad? Hör av dig till Pernilla på angelholm@astmaoallergiforening.se eller 0706-31 44 98 (efter kl 17, lämna meddelande om jag inte svarar)