Program

Anmälan till våra aktiviteter är bindande och ska som regel betalas i förväg. Många aktiviteter är subventionerade för våra medlemmar. Kom ihåg att ange om du är överkänslig mot någon mat. Om du får för förhinder måste du avanmäla dig senast 7 dagar innan aktiviteten om inte annat anges, annars får du betala för aktiviteten även om du inte kommer. Det beror på att föreningen annars får stå för hela kostnaden. Astma- och Allergiföreningen betalar inte tillbaka anmälningsavgiften om du uteblir från aktiviteten.

sommaruppehåll till den 28 augusti

Den 28 augusti välkomnar vi er till mingel på Torgträffen.
Det bjuds på lite gott och vi informerar er om höstens program.
Datum: söndagen den 28 augusti
Tid: klockan 14:00