sommaren är på gång

Verksamhetsplan 2021

Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd

År 2021 kommer att bli ett mycket annorlunda år. Något årsmöte kunde inte
genomföras som brukligt i februari/mars på grund av pandemin.

De arrangemang som vi tidigare har haft inplanerade och som funnits i många
år kan vi inte genomföra. Men så fort som det bara är möjligt, kommer vi att
återuppta aktiviteter, både de som vi har som återkommande, men även nya.

Förhoppningsvis kan vi börja med aktiviteter i höst. Men det beror ju
naturligtvis på smittläget i landet.

Någon Åreresa blir det tyvärr inte år 2022, eftersom de som bokat för 2021 har
förtur. Vi hade inte bokat för 2021. Vi får hoppas att vi kan genomföra en resa
till Åre 2023.

Medlemmarna är viktiga för oss, ju fler vi är desto mer kan vi påverka, så vi får
ett samhälle som är tillgängligt för alla med astma och allergi och andra
överkänsligheter.

För föreningens fortlevnad, behöver vi få in ny frisk energi av nya
styrelsemedlemmar.

Vi behöver även eldsjälar till enstaka programpunkter.

Styrelsen för Astma-och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd.

Årsmöte 22 juni 2021

Idag samlades styrelsen och medlemmar till ett årsmöte i vår fina Hembygdspark i Ängelholm. Med god glass och kaffe så gick vi igenom verksamhetsberättelsen 2020. Vi hoppas att vi kan mötas upp i höst på Torgträffen, men vi får se vad restriktionerna säger.

Välkommen

Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm är en förening för alla oss som vill ha kul tillsammans samtidigt som vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för alla med astma och allergi.

På vår hemsida hittar du information om kommande aktiviteter, vad som är på gång i föreningen och vad vi tidigare har gjort.