inför årsmötet den 26 februari 2019

Återkopplar till tidigare brevutskick som har sänts ut till våra huvudmedlemmar.

Vi söker efter ny ordförande och ny kassör, med tidigare erfarenheter inom föreningslivet eller annan verksamhet, som kan hjälpa till att driva vidare vår fina välfungerande förening. 

Våra nuvarande medarbetare som sitter på dessa poster har engagerat sig i många år och känner nu att det är dags att lämna över stafettpinnen.

Vi kan även behöva nya eldsjälar som vill engagera sig som styrelseledamöter.
 

Välkommen

Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm är en förening för alla oss som vill ha kul tillsammans samtidigt som vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för alla med astma och allergi.

På vår hemsida hittar du information om kommande aktiviteter, vad som är på gång i föreningen och vad vi tidigare har gjort.