Artiklar

Här finner du artiklar om Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm, som har publicerats digitalt de senaste åren. De artiklar som föreningen har rätten till finner du här i sin helhet. De övriga finner du en länk till under rubriken. På vår facebook-sida hittar du mycket mer från vår verksamhet.

Inlägg i tidningen allergia  
nr 1, 2022

Om ni inte redan läst artikeln i medlemstidningen Allergia nr 1,2022, så finns den tillgänglig här under gruppbilden.
Vi önskar Mia Olsson, från vår lokalförening Ängelholm, tillsammans med de andra fem personerna, lycka till i den nya styrelsen.

Ny region bildad i södra Sverige
Förbundsnytt  februari 2022. I november bildades den femte regionföreningen inom Astma- och Allergiförbundet; Astma- och allergidistrikt Syd. Det var länsföreningarna i Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne som gick samman.

Text Lena Granström Foto Jan Orvegård

Vid ett möte i Lund i november beslöt de fyra länsföreningarna att tillsammans bli en regionförening som geografiskt motsvarar den södra sjukvårdsregionen. En styrelse på sex personer utsågs, en av dem är Mia Olsson från Ängelholm.
– Jag har suttit i styrelsen i Ängelholmsföreningen i tio år. Det var en av eldsjälarna i föreningen, kassören Lilly Jonsson, som fick mig att gå med. Jag har två barn, numera 21 och 17 år, med celiaki och en sambo med astma. Själv är jag gräs- och björkpollenallergiker.
Nu när en annan av eldsjälarna, Ann-Margret Andersson, valt att avsäga sig omval efter många års troget och mycket engagerat arbete har Mia Olsson lite motvilligt accepterat att låta sig nomineras till ordförandeposten i Ängelholm.
– Ann-Margret och Lilly, som också valt att stiga åt sidan vid nästa årsmöte, har betytt så mycket för föreningen och besitter så mycket kunskap att det blir svårt att fylla deras skor. Men de har lovat att stötta om jag behöver.

En fråga som bland andra Ann-Margret Andersson varit med och propagerat för är nu realiserad, en regionförening i södra Sverige. Mia Olsson berättar om den nya föreningens målsättningar.
– Vi ska arbeta för att öka förståelsen för allergisjukdomarna i samhället, för en jämlik allergivård och stötta lokalföreningarna. Genom att slå oss ihop till en större enhet kan vi stärka vårt påverkansarbete.
– När det uppstår problem för våra grupper, till exempel med rökning, parfym eller hundar, beror det inte på illvilja från människor utan på att de inte förstår hur deras beteende orsakar sjukdom hos personer med astma, allergi och överkänslighet. Vi vill öppna ögonen om det på ett trevligt sätt, utan att ropa på förbud och gnälla.
Nyanställd ombudsman

Astma- och allergidistrikt syd omfattar i nuläget ett tjugotal lokalföreningar, men man hoppas väcka liv i några nedlagda föreningar.
– Vi kan bygga upp något attraktivt för medlemmarna. Lokalföreningarnas engagerade personer med mycket erfarenhet är en tillgång.
Sedan tidigare har Blekingeföreningen en anställd kanslist, Lena Carlsson. Genom bildandet av en regionförening har det också blivit möjligt att anställa en ombudsman, Cecilia Tingstedt i Växjö:
– Jag ser fram emot att få arbeta med de frågor jag brinner för som allra mest. Att alla har rätt till en jämlik, kvalitativ allergivård, att öka förståelsen för hur det är att leva med allergier och hur omgivningen kan underlätta för oss med allergisjukdomar. Att alla barn ska ha rätt till en tillgänglig skola som inte påverkar deras sjukdomsbild negativt. De ska aldrig behöva känna sig utanför på grund av sina allergier. Jag vill vara med och påverka allergikers vardag till det bättre, öka livskvaliteten.

2017

Låt Ängelholms kommun ligga i framkant för rökfria utemiljöer

Den 31 maj är det Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, vilken Världshälsoorganisationen står bakom. Det är en bra dag att lyfta upp och diskutera vad vi tillsammans kan göra för att minska rökningen och tobakens skadeverkningar.

Det finns många sätt vi kan arbeta för ett tobaksfritt samhälle. Ser man på rökning och tobaksbruk ur barnens perspektiv ska såklart alla skolor vara helt tobaksfria, både för elever och personal. Dessutom bör allt fler utomhusmiljöer vara rökfria. Det vinner både de som inte vill vara passiva rökare, de som vill sluta röka och inte minst miljön på.

Tidigare i maj skickade vi i Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm en skrivelse till KHR, Kommunala handikapprådet. I den tar vi upp att vi vill att Ängelholms kommun ska ligga i framkant för rökfria utemiljöer. Dessutom har vi skickat skrivelsen till de åtta politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. I skrivelsen ger vi flera konkreta förslag på hur politikerna kan arbeta för att ängelholmarna får en rökfri omgivning. Vi hoppas att alla partier vill driva arbetet så att Ängelholm ligger i framkant för rökfria utemiljöer.

Här kan du läsa skrivelsen som troligtvis tas upp vid Kommunala handikapprådets möte i juni.

Insändare: astma och träning  - en bra kombo!

Den 2 maj 2017 är det internationella astmadagen som uppmärksammas över hela världen. I år lyfter Astma- och Allergiförbundet upp att astma och träning är en bra kombination. I samband med internationella astmadagen publicerades insändaren i Nordvästra Skånes tidningar. Här kan du läsa insändaren:

Astma och träning ­ en bra kombo
Länge sågs astma som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet – med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar.

Den 2 maj är det internationella astmadagen, en dag då sjukdomen uppmärksammas över hela världen. I år vill Astma- och Allergiförbundet i samband med astmadagen, lyfta upp hur viktigt det är att fortsätta röra på sig även om man får diagnosen astma. Året om finns det faktorer som kan påverka träningen, som kylan under vintern och pollen nu när våren kommer igång ordentligt. Men samtidigt finns det bra knep som gör att man kan träna året om.

Den som har astma upplever ofta andningsbesvär i samband med fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsutlöst astma. Besvären kommer vanligtvis efter 5–10 minuters ansträngning, men kan också dyka upp efter ansträngningens slut. Det kan kännas skrämmande och göra att man sänker aktivitetsnivån, minskar träningsmängden eller slutar träna helt och hållet för att slippa besvären. Men den minskade träningen gör istället att risken ökar för sämre hälsa och sänkt livskvalitet.

Det viktiga är att lära känna sin sjukdom så att man vågar träna. Var inte rädd för att utmana dig själv fysiskt, men ta hänsyn till dagsformen och anpassa träningen efter hur luftrören känns. Prata gärna med din läkare eller fysioterapeut om hur du kan lägga upp din träning på bästa sätt. På Astma- och Allergiförbundets hemsida finns flera goda råd som du kan tänka på om du har astma och vill träna.

Ha en härlig vår!
önskar Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm

Pressmeddelande om Allergivaccination

I april 2017 skickade Astma- och Allergiföreningen i Skåne tillsammans med lokalföreningarna i Ängelholm och Malmö en skrivelse till politiker i Region Skåne. I den tar vi upp att det tar tid och kan vara svårt att få allergivaccinationer. Vi vill träffa politikerna för att ta upp hur det kan bli bättre för oss som är allergiska. I samband med att skrivelsen skickades in, gick vi även ut med ett pressmeddelande, vilket du kan läsa nedan:

Allergivaccination - en bristvara i region Skåne
Korta väntetiderna och låt fler få tillgång till allergivaccination. Det kräver Astma- och Allergiföreningen i Skåne län tillsammans med de två största lokalföreningarna Malmö och Ängelholm i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Samtidigt ger föreningarna tips om hur köerna kan kortas.

Runt var tredje svensk har någon form av allergi. Allergi är en kronisk sjukdom som kan bryta ut när som helst i livet.

– Än så länge är allergivaccination den enda etablerade behandling som kan ge en bestående minskning av allergisymtom för den som har svår allergi mot pollen, hund, katt och kvalster, geting och bistick, säger Gisela Pettersson, styrelseledamot i Astma- och Allergiföreningen i Skåne län.

– Nio av tio patienter blir bättre, det finns uppföljningar med patienter som varit besvärsfria tolv år efter behandling. Samtidigt har bara 16 personer per 10 000 invånare tillgång till allergivaccination i Skåne, att jämföra med Halland där 40 personer per 10 000 invånare har tillgång till samma behandling.

Astma- och Allergiföreningarna menar att många fler i Skåne ha nytta av behandlingen. Men väntetiden för att få allergivaccination är för närvarande lång, delvis beroende på att det i Skåne endast är sjukhus med allergikliniker som får ge behandlingen.

– Ett sätt att lösa de långa väntetiderna kan vara att undersöka möjligheterna till att utöka antalet enheter som kan utföra allergivaccinationer. Till exempel genom att ge de certifierade astma, KOL och allergimottagningar som KAAK fått i uppdrag att bilda i regionen, möjlighet att utföra underhållsbehandlingar mot ersättning, menar Gisela Petersson.

Nu bjuder Astma-och Allergiföreningarna in Region Skåne till samtal för att gemensamt diskutera hur vården och patientorganisationen kan gå vidare i frågan, så att fler människor med svår allergi får tillgång till behandlingen.

KAAK: Kunskapscentrum för astma, allergi och KOL

2016

Årsmöte med Astma- och allergiföreningen

I februari höll Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm årsmöte med ett 50-tal medlemmar. Föreningen har cirka 500 medlemmar i Ängelholm, Båstad och Örkelljunga.
– I år fyller Astma- och Allergiförbundet 60 år och det kommer vi att uppmärksamma. Vår egen förening är en pigg 53-åring med många aktiviteter och vi arbetar för att vara det även i fortsättningen, sade ordförande Pernilla Alm-Ramberg.
Birgitta och Thomas Johannesson valdes in som nya styrelsemedlemmar och Emma Larsson och Lennart Johnsson tackades av från styrelsen. Lennart är fortsatt aktiv i föreningen och Emma önskades lycka till med sina fortsatta studier och arbete. Emma är även ledamot i Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse och föreningen är stolt över att nominera henne en ytterligare period.
Till årets årsmöte var kommunfullmäktiges ordförande Bengt Sävström inbjuden att leda förhandlingarna, vilket han gjorde med säker hand. Efter förhandlingar och mat underhöll Ulf Kronfeldt med musik och sång.
Du kan läsa artikeln på hd.se

2015

Studiebesök med ren luft

Under tisdagen besökte 18 medlemmar i Astma- och allergiföreningarna i Ängelholm och Höganäs företaget Airsonett i Ängelholm. Här fick medlemmarna höra om hur Airsonett använder tekniken TLA (Temperature controlled Laminar Airflow) för att skapa en allergenfri zon som användaren sover i.

– Det var intressant att höra om hur ren luft fungerar som behandling och bidrar till en bättre livskvalitet för dem som har dåligt kontrollerad astma eller svåra eksem. Det är något som en del av våra medlemmar säkert kan ha stor nytta av att känna till, säger Pernilla Alm-Ramberg, som är ordförande i Astma- och allergiföreningen i Ängelholm.

Under studiebesöket fick medlemmarna även ta del av kliniska studier, besöka produktionen och se hur luftrenaren fungerar.

I somras publicerade Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av astma. Där rekommenderas Airsonett som tilläggsbehandling för vuxna och barn från sex år med svår allergisk astma som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom.

Insändare: Fortsätt satsa på allergivänliga hus

I NST kunde vi för ett tag sedan läsa om att Ängelholmshems satsning på allergisanerade lägenheter i Munka Ljungby blivit en flopp. Inga hyresgäster hade anmält intresse för lägenheterna som skulle vara både rök- och djurfria.
 
Vi i Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm tycker att det är ett mycket bra initiativ som Ängelholmshem har tagit och de ska ha all heder för det. Det visar att Ängelholmshem är intresserade av att tillmötesgå olika behov som deras hyresgäster kan ha.
 
Sedan kan det finnas flera orsaker till att lägenheterna inte blivit uthyrda. Det kan till exempel bero på läget, tillgången till allmänna kommunikationer, marknadsföringen till målgruppen, närhet till vård, hyran och andra faktorer.
 
Inom Astma- och Allergiföreningen kände vi inte till att lägenheterna fanns, så frågan är hur många av dem som skulle kunna vara intresserade egentligen kände till erbjudandet? Vi är helt övertygade om att det finns en efterfrågan, men precis som med allt annat gäller det att hitta rätt och det gör man inte alltid från början.
 
Allergivänliga lägenheter finns redan i flera andra kommuner. Därför vill vi uppmuntra Ängelholmshem och andra fastighetsägare att fortsätta tänka på dem som vill bo i lägenheter som är rök- och djurfria. Ta gärna med det i planeringen när ni när ni bygger nytt eller renoverar hela hus eller trappuppgångar även i de centrala delarna av staden. Enligt Astma- och Allergiförbundet uppskattas arton procent av den vuxna befolkningen få allergiska besvär av pälsdjur i form av astma, eksem eller besvär i ögon och näsa, Därför skulle en stor del av befolkningen kunna ha nytta av allergivänliga lägenheter.
 
Från vår sida ser vi inget behov av helt djurfria lägenheter utan det är främst pälsdjur och fåglar det handlar om eftersom vi vet att det är svårt att sanera en lägenhet där man har haft pälsdjur eller fågel. Däremot finns det djur som kan anses som mer säkra ur allergisynpunkt, till exempel reptiler som sköldpaddor, ormar eller ödlor.
 
Vi önskar Ängelholmshem lycka till i det fortsatta arbetet och ser fram emot att fler ska få erbjudanden om allergivänliga bostäder.
 
Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm

Publicerad under Min mening i NST den 5 oktober.

Träffa Astma- och allergiföreningen på apoteket

Tisdag den 5 maj är det Internationella astmadagen. Tanken med dagen är att uppmärksamma astma, hur det är att leva med sjukdomen och påverka för att astmavården förbättras runt om i världen.

I år kan du träffa Astma- och allergiföreningen i Ängelholm på apoteket på Kristianstadsgatan 12 B i Ängelholm. Lördagen den 2 maj finns medlemmar på Apoteket mellan klockan 11 och 14 och tisdagen den 5 maj kan du möta medlemmar mellan klockan 12 och 16.

Vi berättar om hur det är att leva med astma och allergier, hur Astma- och allergiföreningen arbetar och om vår verksamhet och aktiviteter för hela familjen. Du kan även ställa frågor till oss.
 

Ny styrelse i Astma- och allergiföreningen

Vid årsmötet tidigare i år valde Astma- och allergiföreningen i Ängelholm in tre nya styrelsemedlemmar. Ann-Margret Andersson tackades av efter elva år som ordförande, men hon fortsätter i styrelsen. Till ny ordförande valdes Pernilla Alm-Ramberg.

– Det är med stolthet som jag tar över som ordförande. Ann-Margret har ett stort och varmt hjärta som slår för alla, men särskilt för dem som har det lite tuffare eller behöver någon som ser dem. Hon engagerar sig med liv och lust och har varit en tillgång för föreningen i alla år, säger Pernilla Alm-Ramberg.

Dessutom avtackades Karin Malmros, Caroline Ståhl och Maj Bergström. Maj, som har varit med i föreningen sedan 1969, fick ett hedersmedlemskap för sina insatser.

Här är medlemmarna i den nya styrelsen: Pernilla Alm-Ramberg, Emma Larsson, Mia Olsson, Ann-Margret Andersson, Lennart Johnsson, Sylvia Månsson och Sonia Persson.

– Vi vill fortsätta föreningens goda arbete, både med bra aktiviteter för alla åldrar och med påverkansarbete. Med våra 500 medlemmar har vi riktigt goda förutsättningar för det, säger Pernilla Alm-Ramberg.

2014

Lekdag med fullt ös i regnet

Trots att regnet öste ned var det fullt fart på Astma- och allergiföreningens lekdag i Örjaparken i helgen. Här kunde man gå på styltor, kasta bollar, gå tipsrunda, spela spel, fiska i fiskedamm, blåsa såpbubblor och mycket mer.

Gruppen Tuta & Kör piggade upp med sånger och lekar som ”Hoppa hopprep” och ”Jag är en gräshoppa”. Alla bjöds på fika och grillad korv och fick provsmaka allergivänliga produkter. Sedan trollband trollkarlen Jozima med spännande tricks och bus. Allt var gratis för besökarna och man kunde passa på att ställa frågor om astma och allergi.

– Det är roligt att kunna bjuda på en dag full av glädje och lek. Vi har jobbat mycket med att få in sponsorer. Tack vare dem och hårt arbete av våra medlemmar kunde vi genomföra dagen, säger kassören Lilly Johnsson.

Lekdagen är en del i arbetet för att uppmärksamma Astma- och allergiförbundets barnallergiår och den som ville kunde skänka en slant till förbundets barnallergifond.

– Sammanlagt fick vi in 2 621 kronor. Dessutom fick vi 21 nya medlemmar så vi är riktigt nöjda, säger föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.
 

Lekdag för stora och små söndagen den 11 maj

Söndagen den 11 maj kl 13-17 arrangerar Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm en lekdag för stora och små i Örjaparken (Bankvägen) i Strövelstorp. Det blir lek med gruppen Tuta och kör, trollkarl som trollar, tipsrunda, lekar och korvgrillning.

– Vi håller lekdagen för att uppmärksamma Astma- och Allergiförbundets barnallergiår och dessutom är dagen i samma vecka som internationella astmadagen som i år är den 6 maj. Samtidigt som vi leker och har roligt tillsammans kan den som vill ställa frågor om hur det är att leva med astma och allergi, säger föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.

Astma och allergier ökar bland barn. Nästan vart tionde barn i skolåldern har astma eller astmaliknande besvär och den svenska studien Bamse visar att tre av tio 12-åringar har en allergisjukdom.

– För att alla ska kunna ha roligt tillsammans ber vi dem som kommer att inte ta med husdjur och att inte använda parfym, säger Ann-Margret Andersson.

Det är fritt inträde till lekdagen, men föreningen kommer att ha en insamling där man gärna får skänka till barnallergifonden.

Familjedag i Örjaparken

Möt Astma- och allergiföreningen på internationella astmadagen

Tisdagen den 6 maj är det Internationella astmadagen för att uppmärksamma astma som sjukdom. Mer än 300 miljoner människor i världen har astma, enligt Global Initiative for Asthma (GINA) som instiftade dagen 1993.

I Sverige ökade astma hos barn från 6 till 11 procent mellan 2003 och 2011 (KI:s miljöhälsorapport 2013) och 8-10 procent av vuxna och tonåringar beräknas ha astma. Mörkertalet tros vara stort och det är många som lider i onödan.

Idag finns inget botemedel för astma men det finns bra mediciner och metoder för att hålla astman under kontroll.

Under internationella astmadagen kan du träffa medlemmar i Ängelholms Astma- och allergiförening på Apoteket Hjärtat på Ängelholms sjukhus. De berättar om föreningen och apoteket säljer Astma- och allergiförbundets svala till förmån för forskning kring astma.

– Man behöver inte ha astma eller vara allergisk för att vara medlem i vår förening. Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst blir vi. Det är viktigt eftersom vi vill påverka så att alla kan delta fullt ut i samhället, säger föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.
 

Rekordloppis gav allt till barnallergifond

Årets loppis med Astma- och allergiföreningen i Ängelholm slog rekord, både i pengar och besökare.

– Vi fick in hela 10 663 kronor som vi skänker direkt till Barnallergifonden för att uppmärksamma barnallergiåret, säger ordförande Ann-Margret Andersson.

De senaste åren har föreningens loppis hållits på Torgträffen, vilket är en föreningslokal för sjutton olika organisationer.

Hela vintern har föreningens medlemmar och andra intresserade kunnat lämna in allt från böcker och husgeråd till tyger och kläder. Tack vare det fina vädret och många som hjälpt till att berätta om loppisen, kom många och fyndade bland prylarna.

Det mesta av det som inte såldes skänktes vidare till en klädinsamling och till en annan förening som håller loppis senare i år.

– Vi behöll några saker som vi använder vid vår lekdag söndagen den 11 maj. Då kan alla som vill komma till Örjaparken i Strövelstorp för att leka och ha roligt tillsammans med oss, säger Emma Larsson som ansvarar för föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
 

Fjälltur med Astma- och allergiföreningen

Under sportlovet åkte drygt 40 medlemmar från Astma- och allergiföreningen i Ängelholm för en vecka tillsammans i fjällen. Det var främst barnfamiljer med på resan och gruppen bodde på Astma- och allergiförbundets eget vandrarhem i Undersåker, strax utanför Åre.

– Fördelen med att bo här är att vandrarhemmet är allergisanerat. Då kan de som är allergiska känna sig trygga och ha en skön vecka istället för att behöva fundera på om man kommer att reagera med allergi för maten eller boendet, säger föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.

Föreningen hyrde en buss med chaufförer som körde till Åre och sedan till och från backen varje dag.

Senaste gången föreningen anordnade en likadan fjällresa var två år sedan.

– En hel del av medlemmarna har varit med flera gånger tidigare och vi hoppas att det är en tradition som kommit för att stanna, så att vi kan göra om turen om två år igen. Som det ser ut nu verkar det inte vara några problem att fylla bussen nästa gång också. Flera av familjerna har redan anmält intresse för nästa resa, säger en nöjd Ann-Margret Andersson.
 

Årsmöte med Astma- och allergiföreningen

Astma- och allergiföreningens årsmöte den 25 februari i Ängelholm bjöd på både förhandlingar, god mat och underhållning. Drygt 50 medlemmar slöt upp till årsmötet och folkhälsoberedningens ordförande Eva Kullenberg var särskilt inbjuden för att hålla i förhandlingarna. Maria Selway tackades av för sitt arbete som styrelseledamot och som ny ledamot valdes Karin Malmros.

Efter förhandlingarna fick medlemmarna goda råd och smarta tips kring orkidéer av Evert Olsson som är ordförande i Nordvästra Skånes orkidésällskap.

Under årsmötet samlade medlemmarna in 1 752 kronor genom lotterier och insamling i bössor. Pengarna går till Astma- och allergiförbundets barnallergifond som delar ut pengar till svårt allergiska barn.

– Med hjälp av fonden kan barn som har svår allergi eller astma få en guldkant på tillvaron. Därför skänker vi alla insamlade pengar till barnallergifonden under förbundets barnallergiår då vi satsar extra på kunskap och aktiviteter för allergiska barn, säger Ann-Margret Andersson som är ordförande i Astma- och allergiföreningen i Ängelholm.
 

Föreningen med själ & Hjärta

Se sida 25.

2013

Luciafirande gav 2 000 kronor till barnallergifond

Vid luciafirande med Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm samlade medlemmarna in mer än 2000 kronor.

– Allt vi fick in på våra lotterier och fika gick till förbundets barnallergifond. 2013/2014 har vi ett särskilt barnallergiår och då är det extra viktigt att se till de allergiska barnen, säger föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.

Runt en tredjedel av alla skolbarn beräknas ha någon form av allergi eller överkänslighet. Barnallergifonden bidrar till forskning kring barns allergier men man kan även söka bidrag för att få det bättre hemma eller för att till exempel kunna göra en resa.

– Tack vare fonden kan barn med allergi få en möjlighet att glömma bort sin sjukdom en stund, säger Ann-Margret Andersson.

Vid luciafirandet fick medlemmarna en trevlig överraskning: för andra året i rad vann Ängelholmsföreningen Astma- och Allergiförbundets medlemsvärvartävling. Den som värvat flest medlemmar är Lilly Johnsson med hela 46 medlemmar.
 

Inget löfte om rökfria lägenheter

Pigg 50-åring firades

När Astma- och allergiföreningen firade 50 år med fest på Valhallsborg var det en pigg jubilar som hyllades.

– Det är verkligen roligt att se så många som jobbat med våra frågor genom åren och att vi fyller på med fler som vill fortsätta. Vår förening kommer att vara aktiv i många år framöver. Med tanke på att vi nu är över 500 medlemmar hoppas jag att en hel del får vara med på nästa jubileumsfest om 50 år, sade föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.

Närmare 80 personer slöt upp till jubileumsfesten. Menyn bestod av en trerätters middag som naturligtvis var tillagad så att alla kunde njuta av den, oavsett vilka allergier gästerna har.

Under kvällen hölls tal av medlemmar i den egna föreningen, av gäster från andra föreningar och av Eva Kullenberg som representerade Ängelholms kommun och folkhälsoberedningen. Fyra medlemmar fick silversvalor för förtjänstfullt arbete.

Sedan var det dans till levande musik och det blev många glada skratt och minnen från de gångna åren.
 

Firar 50 år med stor fest

I år fyller Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm 50 år. Förra årets sattes målet att ha 500 medlemmar inför jubileumsfesten som går av stapeln den 5 oktober på Valhallsborg.

- Redan i början av sommaren nådde vi målet och det är vi både glada och stolta över, säger Ann-Margret Andersson som är föreningens ordförande.

- Att vi har så många medlemmar visar att våra frågor engagerar många och att det är viktigt att vi både erbjuder bra verksamhet och hjälper till att påverka i frågor som betyder mycket för våra medlemmar. Nu ser vi fram emot höstens verksamheter och inte minst jubileumsfesten, för genom att ha roligt tillsammans skapar vi ännu bättre gemenskap och värde för våra medlemmar.

På jubileumsfesten blir det middag och dans och föreningen subventionerar priset för alla medlemmar.
 

Sommarläger inledde barnallergiår

I helgen höll Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm sommarläger för barn och ungdomar. Det var tre dagar med mycket lek, pyssel och äventyr i skogarna utanför Örkelljunga. Dessutom blev det årets första bad i sjön för flera av barnen.

– Det var jätteroligt, säger Erik Alm, 11 år. Lillebror Calle, 9 år, håller med;

– Vi grillade marshmallows och lekte sent på kvällen. Jag vill åka på läger nästa år igen.

Astma- och Allergiföreningens läger inledde föreningens del i Astma- och Allergiförbundets barnallergiår som pågår under halva 2013 och hela 2014. Tanken med året är att belysa situationen för barn och ungdomar med allergi och arbeta för att de får friskare liv.

Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm finns på aafangelholm.se.
 

Rekordvärvare

Vill ha rökfritt utanför Stadsbiblioteket

2012

Astma och Allergiföreningen prisas för medlemsvärvning

Astma- och Allergiföreningen har fått pris pris för sin framgångsrika medlemsvärvning. Under hösten har 40 nya medlemmar värvats och i dag har föreningen har i dag 452 medlemmar. De medlemmar som värvat flest bjuds på julbord av förbundet som tack för sin insats.

– Nästa år fyller vi 50 år i Ängelholm och då är vårt mål att vi ska vara 500 medlemmar. Det är många, men ändå bara en bråkdel av alla som har astma och allergi i vår kommun, säger Ann-Margret Andersson som är ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd.

– Under 2013 ska föreningen jobba för ett friskare liv för våra medlemmar och alla som är drabbade av detta osynliga funktionshinder. För att alla ska kunna må bättre vill vi till exempel ha bort rökning utanför alla offentliga byggnader och butiker. Just rökning är en av de frågor vi kommer att arbeta med under nästa år, säger Ann-Margret Andersson.
 

Astma- och Allergiföreningen laddar för julen

Hela hösten har Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm laddat inför julen. Firandet började redan i november med en gemensam utflykt till ett julpyntat Albertsgården och adventsfika.

Den 20 november kom Eva Kihlberg för att berätta om aktuella böcker och tipsade om böcker som julklappar.

Andra advent var det så dags för jultallrik på restaurang Carl-Fredrik.

– Det var så många som ville vara med att vi fick ha två sittningar. Vädret var inte det bästa men det var inget hinder för en härlig dag med fin gemenskap, säger Ann-Margret Andersson som är ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm.

Den tredje advent samlades ett 70-tal medlemmar i lokalen på Torgträffen för att fira Lucia.

– Årets höjdpunkt är när barnen och ungdomarna skrider in som lucior, tärnor, tomtar och bjuder oss på sköna sånger. Vi andra satt som tända ljus och bara njöt. Därefter smakade det gott med fika. Nu väntar vi på nästa tillfälle att samlas och ha roligt och det är när vi går på revyn ihop.
 

Astmaföreningen sprang för Min Stora Dag

Vid söndagens motionslopp för Min stora Dag deltog Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm med 27 deltagare. Sammanlagt sprang 350 deltagare antingen 3 eller 6 kilometer.

– Det är klart att vi ställer upp för en sådan bra sak. Och dessutom är det en perfekt våravslutning för deltagarna i vår vattenaerobícsgrupp för barn och ungdomar, säger Maria Sellway som sitter med i föreningens styrelse.

Alla pengar som samlats in genom loppet går till stiftelsen Min Stora Dag som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar.
 

Till fjälls med Astma- och Allergiföreningen

Under sportlovet åkte en hel buss från Astma- och allergiföreningen i Ängelholm till Åre för att åka skidor och bo en vecka på förbundets eget vandrarhem.

– Det var den bästa veckan i mitt liv, säger åttaårige Viktor Gudmundsson, en av resans yngre deltagare.

Astma- och Allergiförbundet driver vandrarhemmet Södergården strax utanför Åre. Hit kommer besökare från hela Sverige för att njuta av fjälluften i en trygg miljö. Årets resa lockade 44 deltagare i åldrarna 7-70 år. För att alla ska skulle få en bra vistelse har resan planerats i ett år av aktiva medlemmar i föreningen.

– Vi planerar allt mycket noga, eftersom en del medlemmar har omfattande matallergier. Vi åt på samma ställe både på upp- och nedvägen. Jag hade kontakt med dem flera gånger innan vi kom och de såg till att alla fick god mat, fri från det de är allergiska emot. Det betyder mycket att alla kan äta tillsammans utan att behöva vara oroliga för att få fel mat i sig, säger föreningens ordförande Ann-Margret Andersson.
 

2010

Eldsjälar upplyste butiker om dolda funktionshinder

2007

Nötbutik gör allergiker sjuka

2003

Lagstiftning enda vägen till rökfria restauranger