Hej medlem !

I november 2021 beslutades att de fyra länsföreningarna i Södra Sjukvårdsregionen; Blekinge,
Halland, Kronoberg och Skåne skulle gå samman och bilda ett gemensamt Astma- och Allergidistrikt Syd. En ny styrelse bildades och arbetet framåt för en jämlik, högkvalitativ och evidensbaserad allergivård, en ökad förståelse från samhället och en bättre livskvalité för oss med astma och allergi pågår nu för fulltl
I vårt distrikt har det börjat hända en hel del saker och nedan kommer ni att få se ett axplock av det.

Kongress
I maj deltog representanter från distrikt Syd på Astma och Allergiförbundets kongress iStockholm.
Kongressen inleddes med livesymposium om astma- och allergidiagnostik därefter hölls ett samtal
med ledamöter i socialutskottet. På kongressen fattades beslut om de inkomna motionerna som
innan dess diskuterats på olika mötestorg. Den nya verksamhetsplanen antogs och en ny styrelse
röstades fram. Mrkaela Odemyr blev ny ordförande i förbundet, per-Åke Wecksell förste vice
ordförande och Bertil Orrby andra vice ordförande. Från distrikt Syd valdes Pernilla Alm-Ramberg in som ledamot. övriga ledamöter i förbundsstyrelsen blev Anna-Lena Didlc, Josefine Sohlberg, Rebecca Juhlin, Erica Engström och Jesper Persson.

Ny styrelse i distrikt Syd
På vårt årsmöte i april valdes en ny styrelse till distriktet. l den ingår nu Bitte Höckerbo, Ewonne
Månsson, Gun Andreasson, Lars-Åke Långh, Liselotte Lingborn, Maria Olsson och Suzanne Ranert.
Anställda i distriktet är ombudsman Cecilia Tingstedt och kanslist Lena Carlsson.
Vill ni nå oss kan ni antingen ringa eller mejla på kontaktuppgifterna nederst i brevet.

Digitala föräldraträffar
I mars startade vi dlgitala föräldraträffar. Vi möts via zoom på kvällstld for att prata och utbyta erfarenheter. Hjälpa och stötta, ge varandra idéer i stort och smått. Det kan handla om
kontakten med skola/förskola, vänner, bästa receptet på tårta eller var man semestrar lättast - Allt som vi känner ett behov att prata om helt enkelt!
Vill du delta eller känner du någon som vill kontakta oss.

Webbinarier
Under våren har vi erbjudit flera webbinarier. Dels om hur pollen påverkar oss och hur man bäst gör för att minska symtom. Ett gällande hur luftvägsregistret fungerar och om varför det är så viktigt för dig som patient. Vi har haft ett gällande allergivänlig fika där författaren till "Fika med Mikaela" berättade om sin bok. I maj föreläste Magnus Wickman för oss om allergiprevention. Nu i höst kommer Anna-Karin Klomp att berätta om allergivården i sverige, Marie-Louise Luther om hur
inomhusmiljön i skolan kan påverka barnens resultat och så kommer Magnus Wickman tillbaka för
att prata om nötallergi.

Påverkansarbete inför valet 2022
Nu har vi börjat besöka valstugorna. De frågor vi valt att lägga extra fokus på är att införa certifierade astma-, allergioch KOL- rnottagningar i de regioner de ännu inte finns samt att upprätta fler iSkåne.
Vi har även valt att lyfta behovet av att det ska finnas allergikonsulenter i varje region i hela Södra
Sjukvårdsregionen. Parallellt med detta arbetar vi såklart även tillsammans med förbundet för att få till ett nationellt allergiprogram och om vikten att mäta luftföroreningar på skol- och förskolegårdar tillsammans med mycket annat.

Är din vårdcentral certifierad?
På en astma-, allergi- och KOLcertifierad vårdcentral garanteras du som patient rätt utredning,
diagnos och behandling. Certifieringen kan också bidra till att få en fast vårdkontakt och kontinuerlig uppföljning. Bäst vård för dig som patient får du om vården är individuell, förebyggande och fungerar som ett samspel mellan dig och vårdpersonalen och det är precis så de certifierade vårdcentralerna fungerar.
Är din vårdcentral certifierad? Om inte fråga din vårdcentral varför och berätta vad en certifierad vårdcentral innebär för dig som patient. Tillsammans kan vi öka kunskapen om detta och se till att fler vårdcentraler blir certifierade!

\/i hehöver di;i mejladress!
Har du en rnejladress meddela oss gärna den så att du kan få våra nyhetsbrev och inbjudningar till
olika aktiviteter. På grund av höjda portoavgifter kostar det alltför mycket att skicka ut per brev. Med digitala verktyg kan vi nå ut både oftare och snabbare tiller medlemmar.

Din åsikt är viktig!
Vi vill veta hur du upplever allergivården i Södra sjukvårdsregionen. För att vi ska kunna påverka och förändra allergivården till det bättre behöver vi veta vad du upplever som bra och vad du upplever behöver förbättras. Beratta för oss genom att ringa eller mejia. Koniaktuppgirter hiitar
du nederst i brevet. Självklart kan du vara anonym.

Slutligen vill vi önska en riktigt underbar höst!
Från Styrelsen iAstma och Allergidistrikt Syd


OBS nva Kontaktuppeifter:
Oss hittar du genom att mejla eller ringa på kontakuppgifterna nedan.:
Ombudsman Cecilia
Mejl: astma.allergidistriktsyd @ gmalL.com
Telefon:079-3586360
Kanslist Lena
Mejl: kansli.allergidistriktsyd@gmail.com
Telefon:076 0202508

Vi finns även digitalt på webben på adressen http://syd.astmaoallergiforbundet.se
på facebook på astma- och allergldistrikt syd och på instagram där heter vi astmaallergidistriktsyd.
Följ oss gärna!