Våra kännetecken

Under 2015 började vi inom Astma- och Allergiförbundet att diskutera våra kännetecken, det vill säga vad du kan förvänta dig av oss som representerar förbundet eller våra lokalföreningar. Många kännetecken kan upplevas som självklarheter, men genom att skriva ned dem blir det tydligt vad vi förväntar oss av dem som representerar vår förening. På så vis blir det också lättare för dem som vill vara aktiva i föreningen att förstå vår organisationskultur.

Förslag till Kännetecken

Just nu diskuteras förbundets kännetecken i landets lokalföreningar och de är inte beslutade av förbundet ännu. Vi har valt att lägga ut ett sammandrag av de förslag som hittills kommit in och som vi i Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm ställer oss bakom:

  • Vi lever som vi lär: Vi är till exempel doftfria, rökfria och pälsdjursfria när vi representerar förbundet eller vår förening under en aktivitet.
  • Vi visar hänsyn och acceptans för dem vi möter. Alla har lika värde: vi ställer inte människor, olika diagnoser eller ideella insatser mot varandra.
  • Vi är pålästa och tar reda på fakta så att vi kan vara tydliga när vi påstår saker.
  • Vi tar inte på oss läkarrocken, det vill säga vi ger inte medicinska råd eller gör vårdens jobb.
  • Vi är öppna, ärliga, positiva och lyssnande mot dem vi möter. Vi är hjälpsamma, lösningsorienterade och håller vad vi lovar. Det bidrar till att vi ger och får tillit, förtroende och respekt.
  • Vi är inbjudande i vår kommunikation med medlemmar och andra utanför föreningen.

Har du tankar och idéer kring våra kännetecken som du vill att vi tar med oss i våra fortsatta diskussioner? Hör då gärna av dig till oss i styrelsen genom att ringa eller skicka e-post. Här kan du se vilka som sitter med i styrelsen.