Verksamhetsplan 2023

Astma och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd.

Under 2023 kan vi förhoppningsvis fler medlemmar till föreningen och då även yngre.

Under våren är det många aktiviteter inbokade. Vi har återkommande aktiviteter som måndagsgruppen och våra friskvårdsaktiviteter, vattengymnastik och qigong, vilka alla är välbesökta.

Nu i vår kommer Civilförsvaret att besöka oss vid tre tillfällen. I år kommer vi att ha de flesta aktiviteter dagtid. Som brukligt  kommer vi att anordna en bussresa under våren.

I höst ska vi fira 60-jubileum för vår fina Astma- och Allergiförening i Ängelholm med omnejd. Vi hoppas att många av våra medlemmar vill delta i denna festlighet.

Föreningen kommer aktivt att arbeta för att flera medlemmar skall vara delaktiga när arrangemang anordnas. Vi kommer jobba för att få in nya ledamöter i styrelsen 2023 för att säkra upp vår fina förenings fortlevnad.

Vi kommer att arbeta vidare med vårt påverkansarbete, för att skapa uppmärksamhet kring de områden som är viktiga för oss. Här kommer vi att följa förbundets aktuella områden och tema dagar som till exempel "Tobaksfria dagen", men även sådant som vi anser är viktigt att lyfta upp lokalt.

Medlemmarna är viktiga för oss! För ju fler vi är desto mer kan vi påverka så att vi får ett samhälle som är tillgängligt för alla med astma och allergi och andra överkänsligheter.

Styrelsen för Astma och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd.