Kurs med Civilförsvaret

 I samarbete med ABF och civilförsvaret så har vi under hösten 2022 haft kurs i  gällande DIN TRYGGHET i vardagen och samhället. 

VI fortsätter nu under våren 2023 med ytterligare tre tillfällen då vi lär oss om hemberedskap och HLR hjärt- och lungräddning

Vi kommer att träffas på måndagseftermiddagar 
 
Tiden: klockan 14.00 - 16.30
Datum: 27 mars och 11 april
Pris: 20 kronor per tillfälle
Plats: Torgträffen 
Anmälan till Lilly Johnson på telefonnummer 070 – 219 54 59  

Detta har vi gått igenom tidigare och en del blir det uppföljning på.
 
Din Trygghet
 
Din trygghet består av flera delkurser. De riktar sig mot allmänheten. Utgångspunkten förkurskonceptet är våra grundbehov (mat, vatten, värme, information och sömn). Den obligatoriska delen är Hemberedskap. · Hemberedskap
 
· Hemberedskap i utemiljö
· Hemberedskap för barn (6 – 10 år)
· Allmän brandkunskap · Säkrare tillsammans med barn
· Säkrare seniorer
· Första hjälpen med HLR

 
Hemberedskap
 
Är du förberedd om krisen kommer? Här får du grundläggande kunskap om hur du kan stärka din beredskap.
 
Hemberedskap i utemiljö
 
Här får du praktiskt tillämpa sakerna från krisberedskapslådan.
 
Hemberedskap för barn (6 – 10 år)
 
Hur kan barn förberedas för krissituationer? Genom lek och aktiviteter anpassas innehållet till åldersgruppen. Figuren som barnen lär känna heter Hembert.
 
Allmän brandkunskap
 
Har du brandsäkrat din egen bostad? I detta moment får du information om förebyggande brandkunskap. Åtgärdskedjan rädda – varna – larma – släck och vad den innebär ingår.
 
Säkrare tillsammans med barn och Säkrare seniorer
 
Här ligger fokus på barn och seniorer. Innehållet består av vanliga riskfaktorer och förebyggande åtgärder för att minska vardagsolyckor. Tyngdpunkten ligger på fallolyckor och drunkningsförebyggande åtgärder.
 
Förstahjälpen med Hjärt-och lungräddning (3 tim.)
 
En utbildning i första hjälpen med HLR ger dig kunskap om hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer. Information om hur en hjärtstartare fungerar ingår också.