Verksamhetsplan 2024

Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd.

Under våren är det många aktiviteter inbokade. Vi har återkommande aktiviteter som måndagsgruppen  som är livligt besökt, men även vattengympa och qigong samt bingo. Vi har planerat att ha ett medlemsmöte i månaden under året där det bjuds på varierande program. En vårutfärd brukar vi avsluta terminens aktiviteter med, så även i år och denna gång går bussresan till Lund föar att besöka Domkyrkan.

Föreningen kommer att arbeta för att fler medlemmar skall vara delaktiga när arrangemangen skall anordnas. Vi kommer även att arbeta för att få in nya ledamöter i styrelsen 2025 för att säkra upp vå fina förenings fortlevnad.

Vi kommer att arbeta vidare med vårt påverkansarbete, för att skapa uppmärksamhet kring de områden som är viktiga för oss. Här kommer vi att arbeta i linje med förbundets aktuella områden, men även sådant vi anser viktigt att lyfta lokalt.

År 2024 har förbundets utsett till Barnallergiåret och Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm kommer att aktivt medverka i detta. Vi kommer bland annat att delta i firandet av nationaldagen i Hembygdsparken och där göra våra besökare uppmärksamma på barnallergiåret.

Vi kommer även fortsättningsvis vara engagerade i Astma- och Allergiförbundet Distrikt Syds arbete och delta på deras konferenser.

För att få en levande förening kommer vi att arbeta för att få in yngre både i föreningen och även i arbetet för föreningen.

Medlemmar är viktiga för oss, ju fler vi är desto mer kan vi påverka så att vi får ett samhälle som är tillgängligt för alla med astma och allergi och andra överkänsligheter.

Styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd